Full Width Featured Image With Sidebar
  • Home
  • /
  • Blog
  • /
  • Zeg nee tegen meisjesbesnijdenis campagne van Amref Flying Doctors

Voor veel meisjes in Afrika is onderdrukking aan de orde van de dag. Amref Flying Doctors zet zich met hart en ziel in om ongelijkheid tussen mannen en vrouwen te stoppen. Jaarlijks lopen vele miljoenen meisjes het risico op meisjesbesnijdenis en helaas stopt het leed niet bij deze gruwelijke ingreep die zowel lichamelijk als geestelijk de nodige sporen nalaat.

Onderdrukking en uithuwelijking

Dat jonge meisjes ten prooi vallen aan deze pijnlijke verminking is nog maar het begin van alle ellende. De Afrikaanse traditie stelt de meisjesbesnijdenis als overgang van het kind zijn naar volwassenheid. Hierna volgen uithuwelijking en in veel gevallen zwangerschap op jonge leeftijd. Hiermee wordt ten koste van de meisjes hun toekomst voor hen bepaald. Amref Flying Doctors heeft een feestelijk alternatief ritueel voor de besnijdenis van vrouwen in het leven geroepen die tot de noodzakelijke verandering kan leiden.

Eigenwaarde meisjes versterken

Met een alternatief ritueel kan Amref Flying Doctors respect uiten voor de nomadentraditie zonder dat dit ten koste gaat van de meisjes. Door zowel jongens als meisjes drie dagen lang workshops aan te bieden, kan op een positieve manier de nodige aandacht worden besteed aan:

  • mensenrechten
  • belang van onderwijs
  • seksualiteit en bevallen

Dit gebeurt op een uitbundige manier met prachtige kleding, zang, dans en een ereboog om uiting te geven aan de bestaande tradities die zo belangrijk zijn voor de heersende cultuur. Deze positieve uitingen worden op de laatste dag afgesloten met een grote ceremonie. Alles met het doel verandering in gedrag, overtuiging en cultuur te bereiken.

Cultuurverandering

Een verandering van cultuur moet echt uit de gemeenschap zelf komen om de benodigde overtuiging en daadkracht te bereiken. Pas wanneer er een cultuurverandering plaatsvindt, wordt het mogelijk dat mannen en vrouwen meer als gelijken worden gezien. Het is nodig om vrouwen in staat te stellen economisch zelfstandig te zijn.

Veelbelovende resultaten

Opkomen tegen meisjesbesnijdenis heeft in Tanzania en Kenia al tot positieve veranderingen geleid. De Masai-grondwet is veranderd, waardoor meisjesbesnijdenis is verboden en vrouwen pas vanaf de leeftijd van 21 jaar mogen trouwen. Meisjes en vrouwen praten bovendien actief mee op vergaderingen en bijeenkomsten. Als kers op de taart geven jonge mannen te kennen dat ze niet zullen trouwen met een meisje dat besneden is. Dankzij het goede werk van Amref Flying Doctors zijn er al 20.000 meisjes niet besneden.

Hulp blijft nodig

Meisjesbesnijdenis is een schending van de mensenrechten. Help daarom ook mee, zodat wordt bereikt dat steeds meer landen deze verminking strafbaar stellen. Door een financiële bijdrage te leveren, help je actief mee om de gezondheid en toekomst van jonge vrouwen veilig te stellen. Een financiële bijdrage kan gedaan worden door het manifest te ondertekenen. Draag Amref Flying Doctors een warm hart toe en breng hun campagne zelf ook onder de aandacht om hun goede werk extra kracht bij te zetten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Andere bekeken ook