Full Width Featured Image With Sidebar
  • Home
  • /
  • Blog
  • /
  • Wat gebeurt er als je in de WGA belandt?

Ben je langdurig ziek? Dan is je werkgever de eerst twee jaar verplicht om minimaal 70 procent van je loon door te betalen. Als je na deze periode nog steeds niet (volledig) kunt werken, heb je vaak recht op een WIA-uitkering. Deze uitkering kent twee soorten: de WGA en IVA. In deze tekst beperken we ons tot de WGA-uitkering. Hier heb je waarschijnlijk recht op als je gedeeltelijke arbeidsongeschikt bent. Maar wat gebeurt er eigenlijk als je in de WGA belandt? Je leest het in deze tekst.

Uitkering aanvragen

Wie een WGA-uitkering wil ontvangen, moet hier zelf een aanvraag voor indienen. Zodra je dit kunt doen, ontvang je een brief van het UWV. Deze krijg je meestal na 88 weken ziekte. In deze brief staat tot wanneer je en WGA-uitkering aan kunt vragen. Vraag je de uitkering later aan dan de periode die in de brief genoemd wordt? Dan krijg je de uitkering logischerwijs ook pas later. Als je in loondienst werkt, moet je werkgever in deze periode je loon of een Ziektewetuitkering doorbetalen. Omdat het al vervelend genoeg is dat je langere tijd niet kunt werken, wil jij je werkgever hier waarschijnlijk niet mee opzadelen. Vraag daarom op tijdig een WGA-uitkering aan.

Als je werkgever een WGA verzekering heeft, kun je ook samen het hem een uitkering aanvragen. Dit is onder meer het geval als het na twee jaar (104 weken) niet gelukt is om weer aan het werk te gaan of je nog maar voor een deel kunt werken. Let op: het is geen uitgemaakte zaak dat je recht hebt op deze uitkering. Zoek dit daarom eerst uit voordat je een aanvraag indient.

Verzamel de benodigde documenten

Heb je recht op een uitkering? Verzamel dan de documenten die je nodig hebt voor de aanvraag. Je hebt allereerst medische informatie nodig. Deze krijg je van je bedrijfsarts, want je werkgever mag dit niet inzien. Zorg er ook voor dat je het re-integratieverslag hebt. Dit verslag bestaat uit een probleemanalyse, plan van aanpak, (eerstejaars)evaluatie, actueel oordeel van de bedrijfsarts of arbodienst en eindevaluatie. Als je deze documenten zelf nog niet ontvangen hebt, kun jij je werkgever hiernaar vragen. Lever alle benodigde informatie vervolgens aan bij het UWV.

Gesprek met een arts

Zodra jij je aanvraag hebt ingediend, buigt het UWV zich hierover. Binnen enige tijd ontvang je een uitnodiging voor een gesprek met een arts om de klachten te bespreken. De arts bepaalt onder meer of de klachten tijdelijk of blijvend zijn en er wordt aandacht besteed aan de gevolgen die dit op je (toekomstige) baan kan hebben. Op basis van dit gesprek stelt de UWV-arts een rapport op. Oordeelt de arts dat er mogelijkheden zijn om te werken? Dan word je uitgenodigd voor een gesprek met de arbeidsdeskundige.

Wacht op bericht van het UWV

Op basis van het gesprek met de arbeidsdeskundige en/of het rapport ontvang je vervolgens een beslissingsbrief van het UWV. Hier staat of je recht hebt op een WGA-uitkering of niet. Als je hier recht op hebt, staat de duur en de hoogte van de uitkering ook in de brief. Vervolgens ga je in gesprek over de mogelijkheden om te re-integreren. Ben je zelfstandig ondernemer? Dan biedt een WGA-verzekering geen uitkomst. Je moet in dat geval een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten. Hiermee ben je namelijk verzekerd van inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Andere bekeken ook