Full Width Featured Image With Sidebar
  • Home
  • /
  • Blog
  • /
  • De beste dementiezorg: dit zijn de mogelijkheden

De diagnose dementie heeft een grote impact op het leven van de persoon met dementie en op zijn of haar naasten. Het kan erg confronterend zijn als een dierbare de diagnose dementie krijgt. Gelukkig is er steeds meer bekend over de verschillende vormen van dementie, waardoor effectieve en prettige dementiezorg mogelijk is. Als een dierbare dementie heeft of u dementie vermoedt, dan is het fijn om in een vroeg stadium op de hoogte zijn van de best passende zorg. Kiest u voor een verzorgingstehuis of voor een particulier verpleeghuis met dementiezorg.

Waarom is dementiezorg zo complex?

Er zijn meer dan vijftig soorten dementie. Hoewel iedere vorm van dementie de hersenen aantast, gaat dit niet altijd op dezelfde manier. Dementie uit zich daardoor bij ieder persoon met dementie anders. Een van de meest veelvoorkomende soorten is Alzheimer, een vorm van dementie die voornamelijk het geheugen aantast. Ruim 70% van de mensen met dementie heeft Alzheimer. Er zijn ook varianten van dementie, zoals Lewy Body dementie, waarbij symptomen snel veranderen. Lewy Body kenmerkt zich door aandachtsstoornissen en visuele hallucinaties. Daarnaast heeft ieder persoon natuurlijk eigen behoeften en wensen. Dit maakt de zorgvraag complex.

Wat zijn de eerste stappen als uw naaste dementie heeft?

Om de juiste zorg mogelijk te maken is het fijn om de diagnose in een vroeg stadium te stellen. Dit geeft helderheid en maakt het mogelijk om u voor te bereiden op de toekomst. In een vroeg stadium kan de persoon met dementie mogelijk zelf nog beslissingen maken over de vervolgbehandeling. Ook is het voor naasten prettig om de wensen te kunnen bespreken. 

Mensen met dementie kunnen in de eerste fases meestal nog thuis wonen, bijvoorbeeld door aanpassingen in huis en juiste begeleiding. Naarmate de ziekte vordert zal de persoon met dementie steeds afhankelijker worden van een mantelzorger. 

Hulp van een casemanager 

Om de zorg voor zowel de mantelzorger als de persoon met dementie zo prettig mogelijk te maken, kan er na de diagnose hulp van een casemanager worden ingeschakeld. Een casemanager wordt het eerste aanspreekpunt voor de mantelzorger en de persoon met dementie. De casemanager is bekend in de wereld van dementiezorg en biedt ondersteuning in het regelen van gepaste zorg. Een casemanager geeft praktische informatie rondom wet- en regelgeving, advies voor de mantelzorger en begeleiding om het mogelijk te maken thuis te blijven wonen. De specifieke hulp die deze manager biedt is afhankelijk van de hulpvraag. De begeleiding van een casemanager eindigt als de persoon met dementie komt te overlijden of verhuist naar een zorginstelling. 

Kleinschalige woonoplossing tijdens de laatste fases van dementie

In latere stadia van dementie is het, ondanks professionele zorg, vaak niet meer mogelijk om thuis te blijven wonen. Het verlaten van een vertrouwde omgeving kan ingrijpend zijn voor iemand met dementie. Daarom wordt er vaak gekozen voor een kleinschalige wonen met dementie, waarbij persoonlijke zorg, herkenbaarheid en huiselijkheid belangrijke pijlers zijn. Deze kleine woongroepen bestaan uit 6 tot 12 personen en vormen samen met de medewerkers een huishouden. Elke bewoner heeft een eigen studio of kamer met persoonlijke bezittingen, waardoor privacy mogelijk blijft. 

Bij Martha Flora staat persoonlijke zorg en autonomie van de persoon centraal. In de eigen studio heeft uw naaste veel privacy en ook het deelnemen aan activiteiten is geheel vrijblijvend en wordt op de wensen van de bewoner afgestemd. Daarnaast zijn familie en vrienden altijd welkom, net zoals thuis. 

Particulier verzorgingshuis of een reguliere zorginstelling?

Als het duidelijk wordt dat uw naaste met dementie niet meer thuis kan wonen, komt vaak de vraag: waar dan wel? Bij het kiezen van een goede zorginstelling zijn er twee opties: een reguliere zorginstelling of een particulier verzorgingshuis. 

Met een Wlz-indicatie kunnen mensen met dementie naar een reguliere zorginstelling. Deze woongroepen worden grotendeels door de overheid gefinancierd. U betaalt achteraf een eigen bijdrage gebaseerd op draagkracht. Reguliere zorginstellingen hebben vaak een wachtlijst, waardoor opname niet altijd direct mogelijk is. 

Voor particuliere woonoplossingen zijn geen, of kortere wachtlijsten. Er is geen Wlz-indicatie nodig om in aanmerking te komen voor een particulier verzorgingshuis. Als u gebruik wilt maken van een persoonsgebonden budget is een indicatie wel vereist. Particuliere huizen zijn over het algemeen kleinschalige woonoplossingen en bieden gespecialiseerde zorg op mooie locaties. 

Kleinschalige woonvorm ervaren

Bent u er nog niet helemaal uit welke woonvorm bij u past, wilt u een kleinschalige woonvorm eens ervaren of heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met Martha Flora. U kunt terecht met al uw vragen of voor een rondleiding.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Andere bekeken ook